ŞİRKƏT İDARƏETMƏSİ
img DARƏ HEYƏTİNİN SƏDRİ
BEKİR SARI
img İNZİBATİ KÖMƏKÇİ
EDA NUR KARABULUT
img MÜHASİB
YASEMİN DİLEK
 
İNZİBATİ BÖLMƏ
BAŞ MENECER
ERKAN ÇOLAK

TƏŞKİLAT BAŞ MENECER KÖMƏKÇİSİ
MEVLÜDE AYYILDIZ

AR-GE / ÜR-GE
GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
MUSTAFA ÖKTEN
TEXNİKİ BÖLMƏ
img > KİMYAGER VE AR-GE SORUMLUSU
MEVLÜDE AYYILDIZ

BAŞ BİOKİMYAGER
GÜLİZ DEĞER

QİDA MÜHƏNDİSİ
BÜŞRA HEYBELİ

GIDA MÜHENDİSİ
HAFİZE CİN

BİYOKİMYAGER
ALPEREN AYMAZ
LAHİYƏ BÖLMƏSİ

FİLİZ AKYALÇIN

ŞİRİN SARIHAN

LİYA ONAN
img
SANİYE KOVANCI
img
YAĞMUR GÜLMEZ
LABORATUVAR AR-GE BİRİMİ

AR-GE / ÜR-GE
MUSTAFA ÖKTEN

MOLEKULYAR BİOLOQ
İSMAİL EBİNÇLİ

KİMYAGER VE AR-GE SORUMLUSU
MEVLÜDE AYYILDIZ

BAŞ BİOKİMYAGER
GÜLİZ DEĞER
ÖLKƏ XARİCİ TƏŞKİLAT BÖLMƏSİ

MERYEM İNCE

ZELİHA ÇULHAOĞLU

GAMZE SEYHAN YIGIN
TÜRKİYƏ TƏŞKİLAT BÖLMƏSİ

SEMRA GENCER

YAĞMUR KABAŞ

RÜMEYSA ÇAKMAK

SULTAN ÜRKMEZ
KEYFİYYƏT BÖLMƏSİ

GÜLCAN AKBULUT

YASEMİN CEYLAN

EBRU ÇOŞKUN
MEDİA BÖLMƏSİ

ESRA ÖZTÜRK
HÜQUQİ MƏSƏLƏLƏR

AV. MEHMET YALÇIN
HASİBATLIQ BÖLMƏSİ

İBRAHİM SERT

MUSTAFA ÖZEN

SİNEM OĞUZ

CENNET BAĞCI

MEVLÜDE KAYA

TUĞBA YILDIRIM

SUDE CENĞER
İNSAN QAYNAQLARI

PINAR SÖNMEZ

HALE APA

HATİCE EBİNÇLİ