BİTKİ TƏRKİBLİ VƏ SABİT YAĞLAR

Cəmi 3'ın 1 ilə 3 arası.